O Puszczy Pyzdrskiej nowa publikacja!


"Puszcza Pyzdrska - podróż sentymentalna" wydana została przez Lokalną Organizację Turystyczną "Puszcza Pyzdrska" z końcem roku 2016. Zawiera ponad 200 fotografii dawnych i współczesnych. Jak mówi Prezes organizacji Przemysław Kowalski: - skromność środków finansowych nie pozwoliła na wydanie albumu, na jaki Puszcza Pyzdrska zasługuje. Jednak nasza nowa publikacja odsłania jej uroki i zwięźle zebraną historię.
Wydawnictwo wsparły finansowo gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Gizałki, Pyzdry, Zagórów oraz Starostwo Kaliskie. Publikację można otrzymać w siedzibie organizacji w Pyzdrach.

podroz sentymentalna


Niezłomny Puszczy Pyzdrskiej SPOTKANIE

„Dzielny”- Gedymin Rogiński, dowódca oddziału Niezłomnych działających w Puszczy Pyzdrskiej będzie bohaterem spotkania autorskiego z dr hab. prof. nadzw. Waldemarem Handke, autorem książki: „Wielkopolski Oddział Dzielnego 1945-1946″. Spotkanie (wtorek 22 marca 2016) rozpocznie o godzinie 17.00 wizyta w domu Państwa Jabczyńskich, w którym siły UB i MO ujęły w styczniu 1946 roku „Dzielnego” zabijając podczas akcji gospodynię domu Otylię Biadasiewicz (Nowa Kaźmierka 43 w gminie Chocz). Dom stoi po dziś dzień z widocznymi śladami po kulach… Po krótkiej wizycie w Nowej Kaźmierce przemieścimy się do Starej Kaźmierki 26 (ok. 2 km), do agroturystyki „Rancho pod gruszą”, by ok. godz. 17.30 wysłuchać prelekcji dr Waldemara Handke. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 marca 2016, początek godzina 17.00 !

 

PLIKI DO POBRANIA:

Dzielny ZAPROSZENIE

Waldemar Handke NOTKA BIOGRAFICZNA

Niezomny_okna

...................................................................................................................................................................................................

O Puszczy Pyzdrskiej w zagórowskiej bibliotece

W poniedziałek, 7 marca, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów zorganizowała spotkanie otwierające wystawę pt.: „Puszcza Pyzdrska”. W otoczeniu obrazów przedstawiających fotografie, dokumenty i pejzaże z puszczy zebrało się kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematyką. Wiesława i Przemysław Kowalscy, inicjatorzy badań nad regionem, przedstawili prezentację opowiadającą o dziedzictwie kulturowym puszczy, z jej historią, architekturą i mieszkańcami zwanymi „Olędrami”. Wręczyli także uczestnikom najnowsze publikacje: „Zarys  najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793” Zbigniewa Chodyły oraz  „Dizajn na ludowo” Justyny Górskiej-Streicher. Frekwencja znacznie przekroczyła oczekiwania organizatorów, co pokazuje rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o historii lokalnej.

Wystawa to element projektu: „Puszcza Pyzdrska – zachować pamięć” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wystawa w Zagórowie czynna jest do 20 marca 2016. /Wika/

 

Spotkanie_w_Zagrowie_7.03.2016

...................................................................................................................................................

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”

 Stara Kaźmierka - 21 lutego 2016

PROTOKÓŁ 

 

Walne_LOT_2016 

Komisja_Rewizyjna_LOT_w_trakcie_prac

 

 

....................................................................................................................