INFORMACJA

W  dniu  21.02.2016r. o godz. 16.00 

w gospodarstwie agroturystycznym Marka Latosińskiego 

w Kaźmierce Starej

odbędzie się  Walne Zebranie Członków LOT ,,Puszcza Pyzdrska"

Porządek  spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

- sprawozdania  z  działalności  za 2015r.

-prezentacja  najnowszych publikacji

-określenie  kierunków działań w 2016r.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

...........................................

EKOMUZEUM DOLINY WARTY I PUSZCZY PYZDRSKIEJ

Drugi etap zakończony

W pracach trwających od września do połowy grudnia 2015r. zrealizowano następujące zadania:

- wybudowano przystanki muzea w Kuźni (gmina Chocz) i w Kruszynach (gmina Pyzdry)

 

- wydano publikację „Dizajn na ludowo”

- wydano (po aktualizacji) drugi raz mapę Puszczy Pyzdrskiej

- przygotowano mobilną wystawę o Puszczy Pyzdrskiej

Wystawa o Puszczy Pyzdrskiej składa się z 30 plansz o wymiarach 100x70cm. Połowa plansz pokazuje dokumenty archiwalne związane z utworzeniem wsi olęderskich oraz historyczne mapy puszczy. Drugą połowę stanowią współczesne zdjęcia pokazujące walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Pyzdrskiej. Wystawę podsumowują dwie plansze opisowe o wymiarach 100x100cm. Do postawienia plansz zakupiono sztalugi. Wystawa będzie udostępniana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym instytucjom. Do wystawy dołączone będą nieodpłatne publikacje oraz film: „Ludzie z żelaznych domów”.

 

Zarząd „LOT PP” zaprasza do korzystania z tej oferty!

Kontakt pod nr tel.: 608 125 267

 

Partnerami LOT „Puszcza Pyzdrska” w realizacji drugiego etapu budowy Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej byli:

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

- Gmina Chocz

- Gmina Pyzdry

- Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”

 

 

 

Pierwsza książka o rodowodzie wsi olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej

 Ukazała się długo oczekiwana publikacja  „Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej (1746-1793)”. Autor publikacji dr Zbigniew Chodyła przedstawił historię powstania 58 wsi olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej na bazie materiałów archiwalnych. Publikacja ukazała się w wersji papierowej i elektronicznej. Będzie dostępna w bibliotekach Puszczy Pyzdrskiej, w siedzibie LOT „Puszcza Pyzdrska” oraz na stronie www w zakładce: POLECANE PUBLIKACJE. Dokumenty archiwalne, które nie zmieściły się w publikacji są dostępne na stronie www w zakładce: DOKUMENTY ARCHIWALNE.

 

Partnerami LOT „Puszcza Pyzdrska”  przy opracowaniu i wydaniu publikacji byli:

- Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

- „Kulturforum” – Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej z Poczdamu

- Starostwo Kaliskie

- Gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Grodziec, Mycielin, Pyzdry, Stawiszyn i Zagórów

- GENEA2011(www.genea2011.net)

- Folwark „Wójtostwo”

....................................................................................................................

 

 

Pierwszy film o Puszczy Pyzdrskiej

 

 


Film dokumentalny "Ludzie z żelaznych domów" opowiada historię Olędrów zamieszkujących Puszczę Pyzdrską przez niemal 200 lat. Powstał w ramach projektu: "Puszcza Pyzdrska - zachować pamięć" realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną "Puszcza Pyzdrska" we współpracy z Towarzystwem Kulturalnym "Echo Pyzdr" i organizacją "Kulturforum" z Poczdamu. Produkcję filmu dofinansowały Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gmina Pyzdry i samorząd województwa wielkopolskiego. Oficjalna premiera odbędzie się 19 lutego 2015 podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni. Producentem jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”.

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zpcqr2JBvF4&x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688

 

....................................................................................................................