LOGO  LOKALNEJ  ORGANIZACJI  TURYSTYCZNEJ

,,PUSZCZA  PYZDRSKA"

 

 

alt

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej

Pierwszy etap tworzenia zakończony z sukcesem!

W trwających od czerwca do końca października 2014r. pracach zrealizowano następujące zadania:

- wybudowano „przystanek- muzeum” w Grabinie

- wykonano rewitalizację „przystanku- muzeum” w Borzykowie

- zainstalowano plansze edukacyjne w Choczu, Grodźcu, Piskorach i Pyzdrach na mini budowlach nawiązujących do lokalnego dziedzictwa architektonicznego

Do wykonanych budowli użyto lokalnego budulca, w tym darniowej rudy żelaza, drewna i dachówek ceramicznych.

W projekt zaangażowane były:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Gminy: Blizanów, Chocz, Pyzdry i Zagórów, Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Choczu, Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Nadleśnictwo Grodziec.

Projekt koordynowała i wsparła finansowo Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”.

W projekt zaangażowali się także lokalni pasjonaci, którzy wykonali projekt plansz edukacyjnych, udostępnili zdjęcia i opracowali teksty na plansze.

Dzięki tej pozytywnej i oddolnej energii wybudowane w ramach projektu obiekty małej architektury prezentują się pięknie i stanowią doskonałą wizytówkę Puszczy Pyzdrskiej.

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

Prezentacja Puszczy Pyzdrskiej na Europejskich Dniach Dziedzictwa

Puszcza Pyzdrska buduje tożsamość Europy

 

Obchody XXII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Poznaniu odbędą się w dniach od 13-21 września 2014, a organizuje je Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wydarzenie objęli patronatem Minister Kultury i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W ramach obchodów prezesi Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, dnia 15 września o godzinie 18.00 w sali „Czerwonej” w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu, wystąpią z wykładem o znaczeniu dziedzictwa olęderskiego Puszczy Pyzdrskiej dla kształtowania tożsamości współczesnych mieszkańców tego obszaru.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://edd.nid.pl

Zapraszamy!

Zainspiruj puszczą - LOT PP ogłasza konkurs

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” ogłasza konkurs otwarty na logo organizacji. Rysunki czarno-białe lub kolorowe prosimy nadsyłać do dnia 31 lipca 2014 na adres: LOT „Puszcza Pyzdrska”, ul. Zwierzyniec 6, 62-310 Pyzdry. Logo Lokalnej Organizacji „Puszcza Pyzdrska” powinno nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Pyzdrskiej. Szukając inspiracji należy wesprzeć się zawartością strony: www.puszczapyzdrska.com

 

Plan budowy "Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej".

 

Instytucją wdrażającą projekt jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” (LOT PP). Partnerem strategicznym przy tworzeniu „Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej” zapewniającym wsparcie merytoryczne i finansowe w wysokości 50% kosztów jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie zainteresowane podmioty prawne i osoby fizyczne. Brakujące 50%, samorządy mogłyby uzyskać w LGD. Przesłany plan budowy nie jest wersją ostateczną i można zgłaszać do niego swoje propozycje.

 

Plan działań na terenie Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej

w latach 2014 - 2018

 

......................................................................................