Walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska"

 

Dnia 23 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Lipicach członkowie LOT "PP" podsumowali działalność organizacji w 2012 r.

Zebrani przyjęli w uchwałach sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz udzielili zarządowi absolutorium. Dyskutowano o planowanych w 2013 r. działaniach w tym m.in. o udziale w międzynarodowych targach "Tour Salon", rajdzie integracyjnym dla członków LOT "PP" oraz promocji przy pomocy Facebooka. Ważnym faktem dla organizacji była informacja o przystąpieniu do LOT "PP" Gminy Chocz i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej.

 

alt