Lokalna Organizacja Turystyczna

„Puszcza Pyzdrska” o sobie

     Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” ( LOT PP)  została zarejestrowana 29.02.2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przystąpiły do niej gminy Blizanów, Pyzdry i Zagórów oraz 20 organizacji i aktywnych liderów z obszaru Puszczy Pyzdrskiej. Puszcza Pyzdrska to wskrzeszona (w wyniku realizowanych od 2009 r. przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” i lokalnych pasjonatów działań) kraina geograficzna o bardzo dużym potencjale turystycznym obejmująca gminy Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Gizałki, Grodziec, Malanów, Mycielin, Pyzdry, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Stawiszyn, Tuliszków i Zagórów. W ciągu 4 lat zrealizowano badania etnograficzne i architektoniczne oraz zinwentaryzowano fotograficznie wszystkie cenne architektonicznie obiekty budowlane. Zebrany materiał znalazł się w publikacjach, był pokazywany na wystawach oraz prezentowany na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wydano pierwszą w historii obszaru mapę turystyczną oraz przeprowadzono międzynarodowe warsztaty z dawnych technik budowlanych. Przeprowadzone działania w sposób bezdyskusyjny udowodniły, że obszar PP to spójny geograficznie obszar o unikatowym w skali europejskiej dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Celem LOT PP jest zaangażowanie wszystkich podmiotów lokalnego życia społecznego do zbudowania na tym potencjale markowego produktu turystycznego bowiem zadanie jest ogromne i pojedynczy podmiot mu nie podoła.

Produkt turystyczny można skutecznie budować tylko na bazie autentycznych krain geograficznych posiadających dodatkowo unikatowe dziedzictwo kulturowe, cenne środowisko przyrodnicze, spójność geograficzną i własną niepowtarzalną nazwę. Wszystkie te atuty posiada Puszcza Pyzdrska.

- unikatowe dziedzictwo kulturowe PP to szczególnie niezwykła architektura  „domów z żelaza” zasługujących zdaniem naukowców do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

- cenne środowisko przyrodnicze PP to m. in. dwa obszary NATURA 2000 i Nadwarciański Park Krajobrazowy

- spójność geograficzna wynika z naturalnych granic, które tworzą od północy rzeka Warta, od zachodu rzeka Prosna, od wschodu rzeczka Powa ze zlewnią, od południa naturalna granica lasów, oraz z podobieństwa krajobrazu

- niepowtarzalna nazwa: „Puszcza Pyzdrska”, trudna do wymówienia lecz intrygująca swą oryginalnością, gwarantuje że się ją zapamięta

Produktu turystycznego nie uda się zbudować w granicach administracyjnych pojedynczych gmin lub powiatów, gdyż ich oferta turystyczna jest uboga i zbyt droga w promocji. Fakt iż zaledwie po trzech latach odkrywania i promocji Puszczy Pyzdrskiej (za bardzo niewielkie fundusze) przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” a teraz także LOT PP kraina ta stała się znana i jej nazwa weszła do użycia świadczy o ogromnym potencjale obszaru, predysponowanego do uprawiania turystyki aktywnej (rowery, konie, kajaki, Nordicwalking) odkrywającej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

W Polsce powstało już wiele LOT, lecz znaczące sukcesy odnoszą tylko te zbudowane na bazie naturalnych krain geograficznych. Sukces w turystyce można odnieść tylko odróżniając się pozytywnie na tle konkurencji poprzez zbudowanie i wylansowanie niepowtarzalnej marki. Marka „Puszcza Pyzdrska” powinna wyróżniać się głównie własną architekturą, własnym wzornictwem użytkowym i artystycznym wkomponowanymi w piękny krajobraz i cenne środowisko przyrodnicze.

Działając wspólnie w LOT PP będzie można pozyskać znaczące środki na ratowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki i pozytywną promocję obszaru, co wpłynie na osiedlanie się na obszarze Puszczy Pyzdrskiej osób z zewnątrz i tworzenie nowych miejsc pracy.

Zapraszamy do LOT PP!