W 2023r. LOT "Puszcza Pyzdrska" wydała książkę "Księga sołecka Pyzdrskich Olędrów z lat 1785 - 1809 z rejestrami opłat i innych danin gminnych z lat 1827 - 1869". Autorem publikacji jest Pan Zbigniew Chodyła. Książka zawiera szczegółowe informacje o życiu Olędrów pochodzących głównie z Pyzdr a, których potomkowie nadal mieszkają w Pyzdrach i okolicy. Dzięki tej publikacji można poznać historię swoich przodków. Książka jest dostępna w siedzibie LOT "Puszcza Pyzdrska" w Pyzdrach przy ul. Zwierzyniec 6.


KOMUNIKAT

Termin wydania albumu p Puszczy Pyzdrskiej został przełożony na 2023r. W związku z powyższym termin dostarczania fotografii związanych z Puszczą Pyzdrską został przedłużony do końca sierpnia 2023r.


Lokalna Organizacja "Puszcza Pyzdrska" organizuje dnia 26.06.2022r. spływ kajakowy po rzece Prośnie. Startujemy w Choczu o godzinie 10.00. Celem i ostatnim przystankiem jest Nowa Wieś koło Gizałek. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać do Eugeniusza Markiewicza, tel. 608 437 457. Zapraszamy członków i sympatyków LOT Puszcza Pyzdrska!


Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”

Zebranie odbyło się 26.03.2022 w siedzibie LOT „Puszcza Pyzdrska”

 CZYTAJ WIĘCEJ...


KOMUNIKAT

W grudniu 2022 roku LOT Puszcza Pyzdrska zamierza wydać album poświęcony Puszczy Pyzdrskiej. Możliwe jest zamieszczenie amatorskich fotografii miłośników Puszczy. Najcenniejsze byłyby fotografie archiwalne, ale zapraszamy do współpracy także autorów zdjęć współczesnego życia Puszczy Pyzdrskiej, zarówno życia  jej mieszkańców jak też przyrody. Termin zgłaszania swoich prac: 30 sierpnia 2022.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 608 125 267


PROJEKT „Rowerem po puszczy , ETAP II” ZAKOŃCZONY!

W roku 2021 na terenie Puszczy Pyzdrskiej kontynuowane były działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” (LOT „PP”),  których celem  było podniesienie walorów estetycznych obszaru i udostępnienie go turystom.

W ramach projektu „Rowerem po puszczy etap II” organizacja  LOT „PP” zrealizowała szereg prac, które dają poczucie bezpieczeństwa przy poruszaniu się po tym rozległym obszarze oraz zapewniają bodźce estetyczne.

Wykonano murale na sześciu przystankach autobusowych:  dwa przy dworcu autobusowym i jeden przy cmentarzu w Pyzdrach oraz we wsiach: Brudzew, Janków Drugi i Lipe, w gminie Blizanów.

Mural 1. na dworcu autobusowym w Pyzdrach  Mural 2. na dworcu autobusowym w Pyzdrach 
 Mural Janków Trzeci  Mural Lipe
Mural Brudzew   Mural na przystanku autobusowym przy cmentarzu w Pyzdrach

Na fasadzie szkoły podstawowej w Górnych Grądach powstał mural upamiętniający postać żołnierza niezłomnego Gedymina Rogińskiego pseudonim „Dzielny”, bohatera walczącego o wolną Polskę na obszarze Puszczy Pyzdrskiej.

Mural na szkole podstawowej w Górnych Grądach

Wykonano i zamontowano  łącznie 64 plansze z mapą Puszczy Pyzdrskiej w miejscach uczęszczanych przez turystów oraz na wszystkich parkingach leśnych Puszczy.

Przykładowa plansza 80x80 cm na dworcu autobusowym w Pyzdrach

Opracowano i udostępniono na stronie www.puszczapyzdrska.com,  w zakładce „mapa cyfrowa Puszczy Pyzdrskiej”, aplikację z mapą Puszczy, którą można pobierać nieodpłatnie m.in. na smartfony.

Na parkingu, vis a vis leśniczówki Benewicze  w gminie Pyzdry,  przy drodze wojewódzkiej Gniezno-Kalisz,  powstał witacz  będący artystyczną kompozycją przestrzenną, który  zapowiada wjazd do  Puszczy  Pyzdrskiej – krainy żelaznych domów.

IMG 20220121 113453849

W projekt zaangażowani byli artyści: Lucyna Jóźwiak,  Anna Markiewicz, Magdalena Waszak i Wojciech Woźniak oraz firma kartograficzna „ARTEM” Janusza Malinowskiego.

Wartość projektu: 61.726 zł

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu

PP

Autor i koordynator projektu LOT Puszcza Pyzdrska

Zapraszamy do Puszczy Pyzdrskiej!!!

logopp


MAPA CYFROWA PUSZCZY PYZDRSKIEJ
 

 
Sprzedam darniową rudę żelaza tel. 695662351
 
 

Rowerem po puszczy – etap II

W roku 2021 kontynuowane będą prace nad udostępnieniem Puszczy Pyzdrskiej (PP) dla turystów rowerowych i promocją obszaru.

Zaplanowano następujące działania:

- wykonanych zostanie 9 murali na przystankach autobusowych

- w miejscach uczęszczanych przez turystów zostanie umieszczonych 40 plansz z mapą PP

- w maju zostanie uruchomiona aplikacja z mapą PP do pobierania na smartfony. Aplikację będzie można bezpłatnie pobierać ze strony www.puszczapyzdrska.com

- w kwietniu przeprowadzony zostanie remont przystanku muzeum „Granica” polegający na wymianie słupów trzymających łańcuch graniczny

- zostaną postawione dwa witacze zapowiadające PP

- w ramach promocji w kwietniu w czasopiśmie Wiadomości turystyczne ukazał się materiał promujący PP

Na prowadzone w 2021 roku prace LOT PP uzyskał dofinansowanie 8000zł. od gminy Pyzdry  i 27158zł. od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego herb


Puszcza Pyzdrska = 400 kilometrów nowych tras rowerowych

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” zakończyła projekt „Rowerem po Puszczy”. W Puszczy Pyzdrskiej wykonano 16 murali na przystankach autobusowych w gminach Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Pyzdry, które wsparły finansowo ich wykonanie. Dodatkowy mural ozdobił siedzibę Urzędu Gminy Ceków Kolonia. Murale wykonali lokalni artyści: Anna Markiewicz, Lucyna Jóźwiak, Magdalena Waszak i Mateusz Dryjer.

Przystanki przed wykonaniem murali

 

Przystanki po wykonaniu murali

 

Wykonano i umieszczono w terenie 23 plansze z mapą Puszczy Pyzdrskiej. Pomoc w montażu plansz udzieliły gminy Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Grodziec, Mycielin, Pyzdry, Rychwał i Stawiszyn, gospodarstwa agroturystyczne „Pod brzozami” w Grochowach i „Pod lipami” w Stawisku, restauracja „Leśna chata” koło Zbierska, Sołectwo Biskupice i sklep „Galeria” w Koloni Obory

 

„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego” 

logo LOT Puszcza PyzdrskaSamorząd Województwa Wielkopolskiego herb

W grudniu 2020r. Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” wydała mapę turystyczną Puszczy Pyzdrskiej z zaznaczonymi nowymi trasami rowerowymi. Posiadając tą mapę nie da się zabłądzić w rozległych lasach Puszczy Pyzdrskiej a wycieczki rowerowe lub piesze staną się prawdziwą przyjemnością. Mapę wydano dzięki wsparciu finansowemu gmin Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Pyzdry, Rychwał i Zagórów , Starostw Kaliskiego i Słupeckiego oraz Nadleśnictwa Grodziec. Mapę można nieodpłatnie otrzymać w wydziałach promocji w/w gmin i starostw a także w siedzibie LOT „Puszcza Pyzdrska lub zakupić w wydawnictwie ARTEM (dostawa pocztą) tel. 505 702 904. Wiosną 2021 roku ukaże się także wersja elektroniczna w.w mapy.

Mapa

„Sposób oznakowania leśnych dróg pożarowych udostępnionych dla potrzeb turystyki rowerowej”

DP2


LOT Puszcza Pyzdrska promuje gęsi zagórowskie 

.

 


Wzornictwo Puszczy Pyzdrskiej z najwyższym wsparciem Marszałka Wielkopolskiego 2020!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” złożyła wiosną 2020 wniosek „Rowerem Po Puszczy” do Programu:  „Poprawa stanu bezpłatnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie woj. wielkopolskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego. LOT „Puszcza Pyzdrska” otrzymał kwotę, o jaką się ubiegał, czyli 29 660 zł. To najwyższe dofinansowanie w tym konkursie!

W ramach projektu wykonanych zostanie16 murali na przystankach autobusowych Puszczy Pyzdrskiej. Mają one za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnych turystów rowerowych i promować turystykę rowerową po Puszczy. Dzięki projektowi powstanie 400 km nowych tras rowerowych biegnących oznakowanymi, obecnie leśnymi, drogami pożarowymi. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Grodziec i samorządami Puszczy Pyzdrskiej turyści otrzymają dokładną informację o przebiegu tras w kilkudziesięciu punktach Puszczy. Leśne trasy opisane będą m.in.: na parkingach leśnych i na przystankach z muralami. Obok informacji umieszczone zostaną dokładne mapy. W projekcie „Rowerem Po Puszczy”, obok Nadleśnictwa Grodziec, uczestniczą gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz i Pyzdry. Wartość całkowita projektu wynosi: 40 860 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

logo LOT Puszcza PyzdrskaSamorząd Województwa Wielkopolskiego herb


Walne Zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska"

Zebranie odbyło się 3 czerwca 2020 w Pyzdrach. Obecni na spotkaniu przyjęli w drodze głosowania uchwały zatwierdzające sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu PP za 2019 rok oraz udzielili Zarządowi absolutorium. W 2019 roku organizacja skupiała się na promowaniu motywów zdobniczych Puszczy Pyzdrskiej pośród lokalnych twórców, rzemieślników i samorządów. Wyniki tych działań znalazły się w publikacji: "Puszcza Pyzdrska - motywy zdobnicze" (wyd.LOT PP, 2019) i zostały zauważone przez telewizję publiczną, która nagrany reportaż emitowała w programie TVP2: "Pożyteczni.pl".


Polecamy nowe wydanie publikacji: "Puszcza Pyzdrska motywy zdobnicze". Publikacja do pobrania w zakładce: "Polecane publikacje"


Konkurs "Poprawa stanu bezpłatnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa Wielkopolskiego"

LOT "Puszcza Pyzdrska" otrzymała 29660 zł w konkursie "Poprawa stanu bezpłatnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa Wielkopolskiego". Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. LOT "Puszcza Pyzdrska" otrzymała dotację w kwocie o jaką występowała. Była to też najwyższa z przyznanych dotacji. Tytuł nagrodzonego projektu brzmi "Rowerem po Puszczy", a jego celem jest uruchomienie dla potrzeb turystyki rowerowej i Nordic Walking aż 400 km tras po Puszczy Pyzdrskiej. Trasy te przygotowane przez Nadleśnictwa Grodziec i Kalisz już istnieją. Noszą roboczą nazwę "dróg dojazdowych do pożarów". Są dobrze utwardzone,  dobrze oznakowane (paskiem koloru czerwonego pomiędzy dwoma paskami koloru białego) oraz posiadają numerację. Drogi te są w lepszym stanie technicznym, niż niektóre drogi powiatowe w powiecie wrzesińskim, a przy tym natężenie ruchu jest na nich niewielkie. W ramach projektu powstanie sieć 10 przystanków pełniących rolę informacji turystycznej. Zostaną do tego celu zaadaptowane istniejące mało wykorzystywane przystanki autobusowe. Adaptacja polegać będzie na wykonaniu na przystankach murali z motywami zdobniczymi Puszczy Pyzdrskiej oraz zamieszczeniu przy nich plansz informacyjnych przedstawiających schemat przebiegu tras rowerowych po obszarze Puszczy Pyzdrskiej.


Puszcza Pyzdrska w Telewizji ogólnopolskiej!

W 2019 roku TVP zrealizowała reportaż o Puszczy Pyzdrskiej. Premiera emisji reportażu miała miejsce w TVP2 w środę 23 października. Reportaż będzie powtarzany w TVP2 oraz w TVP Polonia.  Nie znamy dokładnych dat. Na naszą prośbę  przekazano nam link, pod którym reportaż jest zamieszczony na stronie Programu "Pożyteczni.pl" w Telewizji Polskiej:

ZOBACZ FILM


WALNE ZEBRANIE

      23 marca 2019r. o godzinie 16,00 odbędzie się zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” Miejsce zebrania, siedziba LOT PP w Pyzdrach ul. Zwierzyniec 6.

Program spotkania

  1. Sprawozdanie z działalności w 2018r.
  2. Wręczenie nagród uczestnikom „Konkursu na makatkę”
  3. Przyjęcie nowych członków
  4. Przedstawienie planowanych działań w 2019r.

Wydziergaj Puszczę Pyzdrską!

Wzornik dla Puszczy Pyzdrskiej został wydany! Od grudnia 2018 można korzystać ze specjalnie zaprojektowanych kart formatu A3, zawierających wygodne do skopiowania wzory z 22 kompozycjami pod haft tradycyjny i 11 pod haft krzyżykowy. We wzorniku podano też precyzyjnie jakiego rodzaju i koloru używać nici, by mieściły się w kanonie wzorniczym Puszczy Pyzdrskiej. Podana jest także technika wykonania haftu. Kompozycje zawarte we wzorniku mogą być użyte, oprócz haftu, do zdobienia wszelkich przedmiotów użytkowych, a nawet ścian budynków. Osoby zainteresowane wzornikiem mogą go otrzymać w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej, po uprzednim umówieniu się (608 125 267)./W.K./

IMG 3919


Wyniki konkursu na makatkę

Na konkurs ogłoszony przez LOT Puszcza Pyzdrska wpłynęło 8 prac. Komisja Konkursowa zebrała się 17.12.2018 w Remizie OSP w Biskupicach, w gminie Grodziec. Wyniki głosowania Komisji Konkursowej:

  1. Miejsce: Wojtczak Wiesława, Słupca
  2. Miejsce ex aequo zajęły: Markiewicz Halina z Piły i Wojtczak Milena ze Słupcy

Szczególne wyróżnienie za oryginalność i użycie największej ilości motywów zdobniczych Puszczy Pyzdrskiej otrzymała Mirosława Wawrzyniak z Pyzdr.

Przyznanie nagród wszystkim uczestnikom konkursu na makatkę nastąpi w styczniu 2019 roku. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje!

IMG 3859   IMG 3864
 Autorka: Wojtczak Wiesława  Autorka: Wojtczak Milena
 IMG 3863 IMG 3866 
 Autorka: Markiewicz Halina  Autorka: Wawrzyniak Mirosława

 

 


konkurs2018

Regulamin

Karta zgłoszeń


Niech Puszcza będzie strojna!

mak polny 02Oddajemy Państwu do rąk 23 motywy zdobnicze charakterystyczne dla Puszczy Pyzdrskiej. To historyczna chwila, ponieważ Puszcza Pyzdrska dołącza do zaledwie 5 regionów w Polsce, które mogą poszczycić się własnym wzornictwem. Autorką wzornictwa dla Puszczy Pyzdrskiej jest dr Marta Flisykowska - pracownik naukowy  Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku.

W zakładce „Polecane publikacje” znajdziecie Państwo najnowszą publikację z grudnia 2017 pt: „Motywy zdobnicze Puszczy Pyzdrskiej”. Wersja papierowa tej publikacji ukaże się wiosną 2018. Pamiętajcie Państwo, że współfinansowana ona będzie z 1%, więc zachęcamy do wsparcia tego wydawnictwa. Na końcu publikacji zamieszczona jest informacja w jaki sposób można przekazać 1% na nasze działania. Z góry dziękujemy!

W zakładce „Motywy zdobnicze” znajdziecie Państwo proponowane kompozycje wykorzystania motywów Puszczy Pyzdrskiej w formatach mało i wielkoformatowych.

W zakładce „Wzornictwo PP całość” znajdziecie Państwo pełną dokumentację związaną z wzornictwem Puszczy Pyzdrskiej, łącznie z poszczególnymi elementami wzorów.
sprawozdanie2016


24 lutego 2017r. o godzinie 16,00 odbędzie się walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska".

Miejsce zebrania, Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach (Gmina Pyzdry)

Program spotkania.

1. Sprawozdanie z działalności w 2016r.

2.Wybór nowych władz w związku z końcem kadencji.

3. Przedstawienie planowanych działań w 2017r.